فصل جدید اسپارتاکوس

دانلود زیرنویس اسپارتاکوس

دانلود زیرنویس قسمت ۱۰ سریال اسپارتاکوس

زیرنویس قسمت ۱۰ Spartacus vengeance در دو نسخه برای دانلود قرار گرفته است که هماهمنگ با دونسخه فیلم باشد:

نسخه ۱ (کلیک کنید)

نسخه ۲ (کلیک کنید)

دانلود زیرنویس

spartacus vengeance poster 200x30021 دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E09

دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E09

ادامه مطلب

spartacus vengeance poster 200x30021 دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E08

دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E07

ادامه مطلب

به دستور اداره ساماندهی، این مطلب حذف شد

spartacus vengeance poster 200x30021 دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E06

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب

spartacus vengeance poster 200x30021 دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E05 فصل دوم قسمت 5

||||لینک سالم قرار داده شد||||

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب

spartacus vengeance poster 200x3002 دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E04 فصل دوم قسمت 4

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب