فصل جدید اسپارتاکوس

دانلود زیرنویس اسپارتاکوس

دانلود زیرنویس قسمت ۱۰ سریال اسپارتاکوس

زیرنویس قسمت ۱۰ Spartacus vengeance در دو نسخه برای دانلود قرار گرفته است که هماهمنگ با دونسخه فیلم باشد:

نسخه ۱ (کلیک کنید)

نسخه ۲ (کلیک کنید)

دانلود زیرنویس

دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E09

ادامه مطلب

دانلود زیرنویس فارسی سریال Spartacus Vengeance S02E07

ادامه مطلب

به دستور اداره ساماندهی، این مطلب حذف شد

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب

||||لینک سالم قرار داده شد||||

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب

هماهنگ با نسخه HDTV-720p

ادامه مطلب