احسان علی خانی

127411 شایعه ممنوع التصویر شدن احسان علیخانی

احسان علی خانی در تلویزیون و برنامه زنده ویژه عید نوروز از وضعیت بد اقتصادی و گرانی های کشور حرف زد.
او در قسمتی از برنامه نوروزی شبکه دو گفت: هرچند که رییس جمهور محترم در مجلس سخنانی گفتند ولی گرانی در کشور وجود دارد و مردم در فشار اقتصادی به سر می برند.

ادامه مطلب